Daugiafunkciai elektros skaitikliai

Socomec

Diris A10

Modulinis daugiafunkcinis įrenginys skirtas matuoti elektrotechnikos parametrus keliuose tinkluose. Matuojami dydžiai : srovė (I), įtampa (V), dažnis (f), galingumas (P), galingumo koeficientas (PF), temperatūra (t). Harmonijos analizė iki 51

Diris A20

Daugiafunkcis įrenginys skirtas pamatuoti elektrinius parametrus žemos įtampos tinkluose. Montavimui į panelę. Matuojami dydžiai: srovė (I), įtampa (V), dažnis (f), galingumas (P), galingumo koeficientas (PF). Harmonijos analizė iki 51.

Diris A40/A41

Daugiafunkcinis elektrinių parametrų analizatorius žemos ir aukštos įtampos tikluose. Montavimui į paneles. Matuojamos reikšmės : srovė (I), įtampa (V), dažnis (f), galingumas (P), galingumo koeficientas (PF). Harmonikos analizė iki 63.

Diris A60

Aukštos ir žemos įtampos tinklų daugiafukcininis elektrinių parametrų analizatorius. Montavimui į panelę. Išmatuojami dydžiai: srovė (I), įtampa (V), dažnis (f), galingumas (P), galingumo koeficientas (PF). Harmonikų analizė iki 63. Matavimų archyvas

Diris A80

Aukštos ir žemos įtampos tinklams skirtas išmanusis daugiafunkcinis elektros parametrų analizatorius. Montavimui į panelę. RCM (Residual Current Monitoring) matavimo funkcija. Harmonikų analizė iki 63. Išplėstos archyvavimo matavimo galimybės