FAT ir SAT bandymai

FAT ir SAT bandymai

Periodiškai kyla klausimas koks gi principinis skirtumas tarp FAT ir SAT bandymų?

FAT bandymai

(Factory acceptance test) – tai gamykliniai bandymai, kurie vyksta gamykloje po įrangos pagaminimo ar surinkimo. Testavimas vyksta pagal iš anksto paruoštą planą suderintą su užsakovu. Bandymų rezultatai protokoluojami, sudaromas dokumentas, kuris derinamas su inžinieriais, technologais, kokybės kontrolieriais. Dokumentą užpildo gamintojo arba užsakovo atstovai. Į šių bandymų apimtį patenka visų įrangos parametrų bandymai

Patikrinimo etapai:

 • Tikrinama atitiktis techniniam įrangos aprašymui
 • Tikrinamas pažymėjimų, sertifikatų, deklaracijų buvimas ir atitikimas šiems sertifikatams.
 • Įrangos išvaizda, matmenys, PID
 • Mechaninis visų prietaisų patikrinimas
 • Elektronikos komponentų patikrinimas
 • Bandymų rezultatas, paklaidos rodmenų nustatymas

Jeigu FAT bandymo metu yra nustatomi neatitikimai įrangos techniniam aprašymui, yra priimamas sprendimas dėl šių trūkumų ištaisymo. Jeigu įranga išlaiko bandymus, ji yra išsiunčiama užsakovui. Gamyklinių bandymų protokolai gali būti naudojami kaip papildomi IQ ir OQ dokumentai.

IQ- montavimo kvalifikacijos etapas. Šiame etape yra vykdomas patikrinimas ar visą technologinė įranga yra sumontuota teisingai, remiantis dokumentacija, brėžiniais, specifikacijomis.

OQ- funkcionavimo kvalifikacijos etapas. Šis etapas yra vykdomas po įrangos sumontavimo. Tikrinamas įrangos veikimas, po jos sumontavimo.

SAT bandymai

(On Site acceptance test)- bandymai, kurie vyksta po to, kai įranga yra pristatoma užsakovui. Atitinkamai jie yra vykdomi po to, kai visa įranga yra sumontuojama ir suderinama. Paprastai yra tikrinami tik tie mazgai, kurie galėjo būti pažeisti transportuojant, vietose kuriose įranga buvo dalinai išrinkta transportavimui. Esminiai SAT bandymų punktai yra tokei patys, kaip ir esant FAT bandymams. Būtina pastebėti, kad būtent SAT bandymai palyginus su FAT bandymais yra reikšmingesni. SAT bandymų protokolai dažnai patenka į IQ ir OQ dokumentaciją.

FAT įrangos bandymai- tai bandymai, kurie vykdomi pas gamintoją gamykloje prieš išsiunčiant įrangą užsakovui.

SAT įrangos bandymai- tai bandymai, kurie yra vykdomi po įrangos pristatymo ir sumontavimo pas užsakovą.

Taigi naujos sumontuotos įrangos kvalifikacija ir patvirtinimas susideda iš šių etapų:

 • DQ (Design qualification)- projektavimo kvalifikacija. Patikrinama ar visa dokumentacija atitinka reikalavimus, patvirtinami brėžiniai ir specifikacijos.
 • FAT bandymai – įrangos bandymai po jos pagaminimo, pas gamintoją gamykloje.
 • IQ (Installation Qualification)- Įrangos montažo kvalifikacija.
 • OQ (Operational Qualification)- Įrangos funkcionavimo kvalifikacija.
 • PQ (Performance Qualification)- Paprastai atliekama kompleksiniams spendimams, visos gamybinės linijos elementų našumo kvalifikacijos patikrinimas.
 • PV (Process validation)- paskutinis etapas, kuriame yra apmokomas užsakovo personalas darbui su nauja įranga, visų reikalingų dokumentų įforminimas, visų technologinių procesų patvirtinimas.