Assembly line

Technologinės surinkimo linijos

Surinkimo linija yra gamybos procesas kuris dažnai gali būti vadinamas progresyviu surinkimu. Į darbo vietas yra pristatomos paruošos, o pusgaminis keliauja surinkimo linija iš vienos darbo vietos į kitą, kol pagaminamas galutinis gaminys. Mechaniškai transportuodami pusgaminį iš vienos darbo vietos į kitą, galutinis gaminys gali būti pagamintas greičiau ir su mažiau pastangų, nei jei darbininkai neštų detales į vieną gaminio surinkimo vietą.

Technologinės surinkimo linijos yra įprastai naudojamos automobilių surinkimui, buitinių prietaisų surinkimui ar kitiems elektronikos gaminiams surinkti.Darbuotojai atsakingi už surinkimo linijoje surenkamą gaminį yra vadinami surinkėjais arba montuotojais.

Surinkimo linijos yra skirtos nuosekliam darbuotojų, įrankių, įrenginių ir paruošų organizavimui. Darbuotojų judėjimas kiek įmanoma sumažinamas. Visos dalys ar agregatai yra transportuojami konvejerių arba mobiliųjų robotų pagalba. Sunkūs gaminiai ar paruošos yra pakeliami antžeminių kranų pagalba. Kiekvienas darbuotojas paprastai atlieka vieną paprastą operaciją, taip vis dar vyksta senose gamyklose. Naujose gamyklose žmonių vykdomas paprastas monotoniškas operacijas atlieka robotai, kurie tai gali įvykdyti ir greičiau, tiksliau ir kokybiškiau.

Pasak Henrio fordo pagrindiniai surinkimo principai yra šie:

  • Masinė gamyba
  • Gamyba vykstanti linijniu principu, kur į kiekvieną surinkimo postą yra pristatomos reikalingos dalys/paruošos
  • Visiškas gamybos standartizavimas
  • Jau prieš daugiau nei 100 metų H.Fordas suprato, kad gamyba turi būti mechanizuota ir rankų darbas turi būti maksimaliai pakeistas mašininiu. Robotizuota gamyba šiandien yra populiariausias būdas tai padaryti.
  • Darbo pasidalijimas
  • Technologinių linijų surinkimas yra gerai žinoma matematinė užduotis, vadinama surinkimo linijų matematine užduotimi. Labai svarbu, kad gamybos linijoje nesusidaryti „kamštis“ arba nebūtu „butelio kaklelio“. Kiekvienai operacijai atlikti reikia tam tikro laiko. Todėl darbų seka turi būti gerai apgalvota. Technologinėje linijoje turi būti gerai paruoštas gamybos taktas, darbo laiko ciklas, kuris riboja užduočių trukmę, kurią galima atlikti kiekvienoje darbo vietoje prieš ruošinį perkeliant į kitą surinkimo vietą konvejerio pagalba. Pagrindinė planavimo problema eksploatuojant surinkimo linijas yra paruošų tiekimo grandinės integracija į surinkimo liniją, atsargų kontrolė ir gamybos planavimas.

    Šiuolaikinėse gamybos įmonėse yra naudojami automatizuoti sandėliai, kurie yra integruojami į surinkimo linijas. Paruošos iš sandėlio gali būti pristatomos į surinkimo vietas konvejeriais arba mobiliaisiais robotais. Mobilus robotas puikiai tinka pervežti paruošas iš sandėlio į gaminio surinkimo vietą.