Procesų valdymas ir automatizacija

Procesų valdymas ir automatizacija

Automatizuotos valdymo ir kontrolės sistemos yra skirtos valdyti technologinius procesus, technologinių procesų optimizacijai, technologinių procesų automatizacijai, optimalaus technologinių įrenginių darbo režimui, apskaitai, ataskaitų išdavimui, informacijos archyvavimui, matavimo įrangos diagnostikai.

ACS ir DCS (angl., DCS Distributed Control System and ACS Automated Control System) technologinių ir programinių sprendimų mišinys, kuris yra skirtas technologinės įrangos pramoniniuose objektuose valdymui. Automatizuotam duomenų rinkimui, duomenų apdorojimui ir technologiniam procesų valdymui yra reikalingi specialūs sprendimai. Šiuo atveju ACS ir DCS yra pastatyta pagal hierarchinę sistemą ir turi daugiapakopę strūktūrą.

Yra išskiriamos pagrindinės trys pakopos:

Paprastai paskirstyta valdymo Sistema (DCS) turi palaikyti komunikacijos ryšius su kitomis sujungtomis sistemomis, pvz.: ESD, PLV ir t.t, taip pat turi būti suderinama su šiais signalais:

Atskirų sistemos modulių dubliavimas turi būti naudojamas, siekiant padidinti sistemos darbo patikimumą. Dubliuotoje sistemoje, sugedus bent vienam iš dubliuotų modulių, terminale vykstantys procesai ne stabdomi. Sistema turi būti apsaugota nuo persijungimo į pažeistus ar klaidingai veikiančius modulius. Atsiradus DCS valdymo sistemos pažeidimui kiekvienu atveju turi įsijungti signalizacija ir atsirasti pranešimas operatoriams. Aptarnavimas ir sugedusių modulių pakeitimas atliekamas ne stabdant proceso. I/O modulių dubliavimo taikymas turi būti nustatytas individualiai. Visos DCS valdymo sistemos dubliavimą turi sudaryti:

ACS ir DCS leidžia išspręsti daugybę užduočių nukreiptų technologinio proceso optimizavimui.

 • Dubliuojami Omron arba Siemens programuojami loginiai valdikliai (PLC)
 • Rezervuojami serveriai DELL EMC
 • Viršutinio lygio programinė SCADA įranga, Aveva arba Siemens
 • Paskirstyta sistemos architektūra
 • Prijungimas ir apdorojimas iki 5120 taškų
 • SIL3 saugumo standarto atitikimas
 • Analoginio kanalo tikslumas <0,05%
 • Analoginių įvesčių galvaninis ataskyrimas
 • 15” Spalvotos ir lietimui jautrios operatoriaus panelės
 • Spintos konstruktyvas IP55 -Rittal VX25 serija
 • Maitinimo įtampa ~ 220V; = 220 V
 • Autonominis darbo veikimo laikas daugiau nei 30 minučių
 • Integracija egzistuojančią automatinę valdymo sistemą
 • Programuojamų valdiklių programavimo standarto atitikimas IEC 61131
 • Elektros tiekimo sistemų automatizavimo ryšių tinklų ir sistemos standarto atititkimas IEC 61850
 • Nuotolinio valdymo įrangos standarto atitikimas IEC 60870-5-101/103/104
 • Darbo režimas 24/7
 • Garantija nemažiau nei 24 mėnesiai
 • Eksploatacijos laikas nemažiau nei 10 metų

Viršutinio lygio programinė įranga yra skirta žmogaus-mašinos sąsajos realizacijai, o taip pat technologinių procesų vizualizacijai, kompleksas 8S naudoja programinę įrangą Aveva. Programinės įrangos vizualizacija ir programavimas vyksta pagal tarptautinius standartus, o taip pat atsižvelgiant į Užsakovo reikalavimus.

Viduriniojo lygio programinė yra skirta avarinės apsaugos blokiruotėms, technologinio proceso algoritmų aprašymui, taip pat šiame aparatinės įrangos komplekse valdikliui programuoti yra naudojama CX-One Omron programinė įranga. Pagrindinio valdiklio įranga programuojama standartinėmis kalbomis pagal IEC 61131 su visais programinio kodo komentarais. Kuriama programinė įranga laisvai ateityje gali būti išplečiama tolimesniame eksploatacijos procese.

OPC serveris skirtas programinės ir aparatinės įrangos komplekso sujungimui ir galimybei integruoti į esamas valdymo sistemas ir trečiųjų šalių sistemas programinės ir techninės įrangos komplekse.

Automatizuota operatoriaus darbo vieta yra skirta stebėti technologinio proceso eigą ir priimti valdymo komandas, programinės ir aparatinės įrangos komplekas yra aprūpintas automatinėmis operatoriaus darbo vietomis

Ekonominių skaičiavimų sistema yra skirta surinkti pagrindines technines-ekonomines reikšmes iš funkcionuojančio objekto/sistemos veikimo rodiklius ir įgyvendinti pagrindines programinės ir aparatinės įrangos komplekso verslo logikos funkcijas.

Mobili automatizuota kompiuterinė darbo vieta yra skirta derinimo darbams, diagnostikai ir technologinio komplekso aptarnavimui. Mobili darbo vieta yra aprūpinama visa reikalinga programine įranga is specialia įranga skirta prisijungimui prie aktyvios įrangos.