Procesų valdymas ir automatizacija

Automatizuotos valdymo ir kontrolės sistemos yra skirtos valdyti technologinius procesus, technologinių procesų optimizacijai, technologinių procesų automatizacijai, optimalaus technologinių įrenginių darbo režimui, apskaitai, ataskaitų išdavimui, informacijos archyvavimui, matavimo įrangos diagnostikai.

ACS ir DCS (angl., DCS Distributed Control System and ACS Automated Control System) technologinių ir programinių sprendimų mišinys, kuris yra skirtas technologinės įrangos pramoniniuose objektuose valdymui. Automatizuotam duomenų rinkimui, duomenų apdorojimui ir technologiniam procesų valdymui yra reikalingi specialūs sprendimai. Šiuo atveju ACS ir DCS yra pastatyta pagal hierarchinę sistemą ir turi daugiapakopę strūktūrą.

Yra išskiriamos pagrindinės trys pakopos:

Paprastai paskirstyta valdymo Sistema (DCS) turi palaikyti komunikacijos ryšius su kitomis sujungtomis sistemomis, pvz.: ESD, PLV ir t.t, taip pat turi būti suderinama su šiais signalais:

Atskirų sistemos modulių dubliavimas turi būti naudojamas, siekiant padidinti sistemos darbo patikimumą. Dubliuotoje sistemoje, sugedus bent vienam iš dubliuotų modulių, terminale vykstantys procesai ne stabdomi. Sistema turi būti apsaugota nuo persijungimo į pažeistus ar klaidingai veikiančius modulius. Atsiradus DCS valdymo sistemos pažeidimui kiekvienu atveju turi įsijungti signalizacija ir atsirasti pranešimas operatoriams. Aptarnavimas ir sugedusių modulių pakeitimas atliekamas ne stabdant proceso. I/O modulių dubliavimo taikymas turi būti nustatytas individualiai. Visos DCS valdymo sistemos dubliavimą turi sudaryti:

ACS ir DCS leidžia išspręsti daugybę užduočių nukreiptų technologinio proceso optimizavimui.